Till startsidan
In English  |  Webbkarta  |  Kontakt  |
Kompensatoriska hjälpmedel - en resurs på nätet
Här är du:Ungkompensation.se - Koncentration - Struktur
 

Kontroll

Det finns program som kan användas för att dela in dagen i hanterbara delar. Ett sådant program är Schola-Comai. Ett nytt program som ska laddas ned i en mobiltelefon. En elev eller student kan lägga in sitt schema, kalender, och listor. Alarmfunktion påminner inför möten eller lektioner, och det finns olika sätt att visa hur lång tid det är kvar.

 
 

Handdator

En handdator kan vara ett stöd för att komma ihåg viktiga tider, exempelvis för inlämningsuppgifter eller läkarbesök. Kalendern har en alarmfunktion för att påminna om något som står i kalendern.

Handi är en handdator som använder symboler och talstöd (en röst läser upp informationen) för att ge stöd för tidsplanering och för att komma ihåg information. Den har också möjlighet till att skriva in en "krisplan" där användaren kan få förslag på åtgärder då det blir en akut situation, eller en knepig valsituation.

 
 

Mobiltelefon

Moderna mobiltelefoner har flera funktioner som liknar de en handdator har. Det finns till exempel kalender med alarmfunktion, anteckningsmöjligheter (skriv ned ex. "krisplan" med olika handlingsalternativ), och inspelningsfunktion (spela in läxor, glosor, inköpslistor och likn.). Många telefoner har kameror som kan användas för att ta kort av text på anslagstavla, white board, eller power point bilder.

Comai.se erbjuder flera lösningar för personer med behov av att stöd för tidsplanering och strukturering.

SilentFinder är ett program för Nokia-telefoner, som du kan använda om du ofta glömmer bort var du lagt din telefon. Skicka ett sms med din egen kod till telefonen och den ger ifrån sig en hög signal och om GPS är aktiverat i programmet så skickar det tillbaka telefonens position så du kan gå dit.

Evernote är ett gratisprogram som kan användas i PC-datorer, mobiltelefoner, iPone, iPad, mm och som kan vara ett stöd för att få struktur på material som samlas in, och för att komma ihåg det mesta. Ta kort, gör anteckning eller röstmeddelande, skapa att-göra listor, spara webbsidor, med mera. Det som sparas indexeras automatiskt och blir sökbart. På evernotes hemsida finns tips och idéer om hur programmet kan användas.

 
 

Övrigt

Struktur är viktig för elever med koncentrationssvårigheter. En kalender kan ge struktur över tid. En enkel äggklocka eller ett timglas kan ge tidstöd (synliggöra tiden) vid kortare uppgifter. En timstock kan användas för att illustrera hur tiden går. En timstock visar tiden linjärt genom lysdioder som slocknar allt eftersom tiden går.

En tankekarta kan användas för att dela upp en större uppgift i hanterbara delar.

 
    ung kommunikation 2
             LUK-logga
 


Rekommendera
ny länk
Klicka här för mer info om 
   Ungkompensation.se

Studera till vårdbiträde på distans med Distansinstitutet. Besök distansinstitutet.se distansutbildningar för mer information!

Testosteron.se - när du vill hitta mer info om rätt nivå
Stress och prestationsångest är vanligt idag bland ungdomar som studerar. Ta hjälp av psykolog online om du känner dig trött, håglös, hängig eller bara behöver prata av dig.
Till Linnéuniversitetet Till Blekinge Tekniska Högskola Till Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling